Thông Tin

:: Tin Tức Ca Ðoàn 
::
Ca Mục Hát Lễ
::
Chương Trình
::
Vài Nét Về CĐ 
::
Liên Lạc
:: Members'page
:: Giáo Xứ ÐMHCG


Hình Ảnh


::
Liên Hoan Giáng Sinh 2019
:: Mừng Quan Thầy 2017
::
Liên Hoan Giáng Sinh 2016
:: Đêm Hồng Phúc 2016
:: Lễ Quan Thầy 2016
:: ĐHTM Missouri 2015
:: Tĩnh Tâm Mừng Bổn Mạng 2015
:: Ca Đoàn Liên Hoan Giáng Sinh 2014
:: Lễ Tạ Ơn 2013
:: Tiệc Mừng Thanksgiving 2013
:: Liên Ca Đoàn 2013
:: Lễ Thánh Linh - Quan Thầy 2013
:: Picnic Phục Sinh - 2013
::
Đêm Phục Sinh - 2013
::
Xuân Quý Tỵ - 2013
::
Lễ Mẹ Thiên Chúa 2013
:: Party Noel 2012
::
Liên Ca Đoàn DFW-17, 2012
:: Picnic Lễ Quan Thầy 2012
:: Picnic Phục Sinh 2012
:: Lễ Phục Sinh 2012


Video Clips

:: Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn (2017)
::
Thánh Ca GS (2016)
::
Hoạt Cảnh GS (2016)
::
Ca Dao Tình Chúa (LCĐ2016)
::
Mimi Baby Bower 2/15/2015
::
Liên Ca Đoàn DFW2013
::
Lễ Mẹ TC 1/1/2013 - Phần II
::
Văn Nghệ Tất Niên - LCĐGX
::
Lễ An Táng Mẹ a. Kỳ, Phần I - Phần II
:: Đêm Giáng Sinh 2012
:: Lễ Mẹ Vô Nhiễm 2012 - ĐC & Alleluia
::
Các Em Nhỏ Mở Quà Noel, 2012
::
Hát Liên Ca Đoàn DFW-17, 2012


Links

:: Dòng Đồng Công, USA

Cám ơn anh chị Minh & Thư đã đài thọ cho Website của Ca Đoàn từ năm 2004