Update: 08/11/2017

Active members

Tên Ca Đoàn: Thánh Linh - tên do linh mục Giuse Tống Thiện Liên, đặt vào năm 1990.

Lễ Quan Thày: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Huy Hiệu Ca Đoàn: Hình chim bồ câu quay xuống, lồng trong khuông nhạc, do Ca trưởng Lê Đình Hùng design.

Hiệu Đoàn Ca: bài "Xin Ngôi Ba Thiên Chúa" của Lm Kim Long.

Tổ Chức: Ca đoàn có 1 Ban Chấp Hành (BCH) và các phụ tá (các ban). BCH được bầu 2 năm một lần. Các phụ tá và bè trưởng do BCH chỉ định. BCH gồm:

 • Ca trưởng: việc tập hát, hát lễ, thâu nhận ca viên và huấn luyện kỹ thuật cũng như điều hành tổng quát.
 • Đoàn Trưởng & Đoàn Phó: giúp Ca trưởng về mặt tổ chức các sinh hoạt của ca đoàn.
 • Thủ Qũy: quản lý ngân sách của ca đoàn.

Ngoài ra, Ca đoàn còn có ban Ẩm Thực và Đồng Phục.  

Tập Hát:

 • Mỗi tuần 2 tiếng, từ 8:00PM - 10:00PM Thứ Sáu.
 • 30 phút trước lễ trước mỗi Thánh lễ ca đoàn phụ trách.

Hát Lễ Chúa Nhật: Ca đoàn hiện đang phụ trách 2 thánh lễ 7:30AM và 10:00AM. Các ca viên có thể chọn hát một trong hai, hoặc hát cả hai lễ nếu muốn.

Hát Lễ Cưới: Vì đa anh chị em bận việc ngày Thứ Bảy, nên từ năm 2015 Ca đoàn đã không còn hát các Lễ Cưới, trừ khi cô dâu hay chú rể là thành viên của Ca Đoàn, hay những trường hợp đặc biệt khác.

Hát Lễ An Táng: Hiện nay lễ An Táng của Giáo Xứ do Ca đoàn Fiat đảm trách, trừ khi là thân nhân của Ca đoàn qua đời.

Tham Gia Ca Đoàn: Tuổi từ lớp 10 trở lên, biết đọc tiếng Việt Nam.

 • Liên lạc với anh Ca trưởng
 • Hoặc hiện diện trong buổi tập hát của ca đoàn.

Đồng Phục: Có 3 kiểu:

Linh Tinh:

 • Từ năm 1993 tới nay đã có nhiều anh chị cùng trong Ca đoàn lập gia đình với nhau: 
  • Cường-Thủy
  • Lộc-Tâm
  • Thông-Thủy
  • Hùng-Thủy
  • Tuấn-Trinh
  • Anh-Lan
  • Phong Ngọc
  • Sơn-Đoan
  • Tuân-Thảo
  • Thả-Hương
  • Dũng-Thu
  • Luật-Tiên.
  • Giang-Thanh
  • Thanh-Vi
  • Phúc-Thủy
  • Hoài-Chi (6/2005)
  • Lâm-Châu (7/2010)
  • Thi - Trâm (7/2016)

   

 • Hát lễ tại ĐHTM Missouri: 
  • 1994 (Lễ Bế-Mạc - Chúa Nhật)
  • 1995 (Lễ Các Bà Mẹ Công Giáo 2:00pm Thứ Bảy)
  • 1996 (Đức Mẹ Mân Côi - 7:30AM Thứ Bảy)
  • 1997 (Lễ Mẹ Lavang 7:30am Thứ Bảy & Đại Trào)
  • 1998 (Kính Chúa Thánh Thần - 7:30AM Thứ Bảy)
  • 1999 (Lễ 2:00PM Thứ Bảy và lễ Bế Mạc - Chúa Nhật)
  • 2000 (Lễ Đại Trào) 
  • 2002 (Lễ Ðại Trào).
  • 2003 (Lễ Giới Trẻ & Lễ Các Bà Mẹ Công Giáo)
  • 2004 (Lễ Đại Trào)
  • 2005 (Lễ Đại Trào - do Lm Xuân Thảo điều khiển)
  • 2006 (Lễ Mẹ Mân Côi)
  • 2007 (Lễ Mẹ LaVang 7:30am và Đại Trào)
  • 2008 (Lễ Mẹ LaVang 7:30am và Đại Trào)
  • 2010 (Lễ Mẹ LaVang 7:30am)
  • 2011 (Lễ tại Đền Thánh)
  • 2014 (Lễ Đức Mẹ LaVang 7:30am)
  • 2015 (Lễ Đức Mẹ LaVang 7:30am)
  • 2016 (Tổng Hợp - Lễ Đại Trào Thứ Sáu và Thứ Bảy)
  • 2017 Lễ Mẹ LaVang @ 7:30am với CĐ Mẹ Lên Trời (Houston), CĐ Mẫu Tâm (MN), CĐ Kitô Vua (SC)