Active Members

Ca Trưởng:
a. Hoàng Viết Hùng (214-289-9581)

Ca Trưởng phụ tá:
c. Nguyễn Hồng Lĩnh (214-769-3664)
a. Đỗ Văn Đoàn (469-684-2486)
a Nguyễn Luận (214-701-2483)

Các Nhạc Công:
Keyboards: c. Nguyễn Kim Ngọc (214-909-7695)
Keyboards: a. Nguyễn Tín (214-425-3806)
Bass: a Nguyễn Khanh (972-330-9708)
Violin: a Nguyễn Vũ (214-842-9889)

Các Trưởng Bè
Soprano: c Phạm Kim Oanh - Judy (214-282-7752
Alto: c Võ Vân Anh (469-230-0046)
Tenor: a Đào Ngọc Anh (469-426-5223)
Basso: a Nguyễn Sơn Lâm (972-814-3042)

Đoàn Trưởng:
a. Trần Hồng Phúc (214-407-0559)

Đoàn Phó:
c. Nguyễn Thủy Ivy (412-817-9999)

Thủ Quỹ:
chị Tô Trâm 972-414-1348 (home)

Ủy Viên:
Ẩm Thực: chị Đặng Thư Thư (469-531-0846)
Đồng Phục: c. Hoàng Khổng Thiêng (214-282-3561)
Sinh Hoạt & Văn Nghệ: c. Huỳnh Linda (972-375-7377)
& Nguyễn Kim Sa (972-795-0721)
Kỹ Thuật - internet: a Nguyễn Tường (469-487-9983)
Kỹ Thuật - chụp hình: a Phạm Thanh Hải (214-597-5296)