Ca Mục Thường Nin Năm C

Thng 1 3

 

Jan 9
Cha Chịu Php Rửa

Jan 16
CN-2C

Jan 23
CN-3C

Jan 30
CN-4C

Cha chịu php rửa

Php lạ tại tiệc cưới Cana. Tin tưởng vo quyền Cha.

Lời Cha l thần kh. Hy đi rao giảng Tin Mừng.

Vị ngn sứ thường l nạn nhn giữa dn tộc mnh. Hy yu thương

NL: Ca Nhập Lễ ;
B-76

NL: 74 Ht Ln Bi Ca

NL: 63 Ca Ln Đi 3

NL: 71 Con Sẽ Bước Ln

ĐC: TV-28

ĐC: TV-95

ĐC: TV-18

ĐC: TV-70

TL: B-115 Chẳng Biết Lấy G

TL: B.265 Xin Ban Thm Lng Tin;

B.101 Bnh Thơm RN

TL: 217 Lắng Nghe Lời Cha; 134 Thn La Miến

TL: 266 C G Để Dng; 138 Trn Đĩa Thnh

HL: B-188 Xin Tri n, B-226; Cha Gisu Chịu PR

HL: 269 C Cha TĐ, 154 Hy Đến Với Cha; 217

HL: B-152 Chứng Nhn TY; 185 Niềm Xc Tn

HL: 250 Ca Tnh T, 143 Cha Sẽ Đền B, Theo Cha; 155 Hy Chiếu Soi; 202 Tnh Yu Cha

KL: B-284 Trong An Bnh; 290 Thần Kh Cha; Thắp Sng Ln

KL: 317 Mẹ Hằng Cứu Gip; 325 Nguồn Cậy Trng

KL: B-274 Đm Tin Mừng (Tuần Hiệp Nhất - 233 Xin Hiệp Nhất)

KL: 162 Đu C Tnh Yu Thương

 

Feb 6
CN-5C

Feb 13
CN-6C

Feb 20
CN-7C

Feb 27
CN-8C

Mầu nhiệm của ơn gọi (d ta bất xứng)

Đặt niềm tin cậy vo Cha (Hạnh phc thật)

Bc i với mọi người, chớ lấy on bo on.

Cy tốt sinh tri tốt. Hy sống gương lnh v thnh thiện.

NL: 68 Con Hn Hoan

NL: 76 Hy Đến Dng Khc Cảm Tạ

NL: B-67 Con Bước Ln Bn Thờ

NL: B-77 Hy Đến Tung H

ĐC: TV-137

ĐC: TV-1

ĐC: TV-102

ĐC: TV-91

TL: 152 Chứng Nhn TY; 125 Dng Niềm Cảm Mến; 220 Tm Tnh Hiến Dng

TL: 143 Cha Sẽ Đền B; 112 Đi Tay Ny; 260 Trọn Niềm Tin Mến; 265 Xin Ban Thm Lng Tin

TL: 153 Hy Tha Thứ Cho Nhau; 242 Bi Ca Bc i, 162 Đu C Tnh YT

TL: 132 Lời Con Nguyện

HL: 201 Từ Rất Xa Khơi; 209 Xin Cha Đến Với Con; 207 Xin Cho Ti

HL: B-178 Trng Cậy Cha; 173 Cha Trong Cuộc Đời; 209 Xin Cha Đến Với Con; 257 Suối Trong

HL: B-216 Kinh Ho Bnh; Kinh An Bnh; 214 Nguồn Sống Yu Thương; 169 Cha Yu Con

HL: B-198 Tri Tim Tinh Tuyền; 191 Xin Chỉ Cho Con

KL: B-280 Ra Về An Bnh; 340 Xin Vng

KL: 310 Ka Ai

KL: 231 Bi Ca Hiệp Nhất

KL: 322 Cht Tnh Con Thơ

 

 

Mar 6
CN-Chay1C

Mar 13 (đổi giờ)
CN-Chay2C

Mar 20
CN-Chay3C

Mar 27
CN-Chay4C

Apr 3
CN-Chay5C

Phụng thờ v tin tưởng vo Thin Cha. Cha Chịu Cm Dỗ

Cha biến hnh. Hy tn thờ Cha.

Hy ăn năn hối cải. Cha l Đấng từ bi

Cha l Cha nhn từ. P: Người con hoang đng.

Cha l Đấng hay tha thứ. Sống trong sạch. Nggười ĐB phạm tội

NL: B-213 Cha Dắt Di Con; Xin Cha Thương

NL: Con Thưa Cng ChaCon Hn Hoan Đi Tim(Tv26)

NL: TV24 (Hướng Nhn Cha); 32 Hy Chỗi Dậy

NL: 37 Trn Con Đường TV; Gierusalem Vui Ln;

NL: B-365 (Cha Nhn Từ), Lạy Cha Trời Con;

ĐC: TV-90

ĐC: TV-26

ĐC: TV-102

ĐC: TV-33

ĐC: TV-125

TL: 204 Xin Ủ Ấp Con; 104 (Ca K. Trầm Hương)

TL: 164 Dng Cha; 113 Con Dng Hy Lễ Ny

TL: 132 Lời Con Nguyện, Xin Dng 2, 128 Hiệp Dng

DL:  Chờ Đến Bao Giờ; 137 Tiến Dng Ln

DL: Hy Lễ Cuộc Đời;

106 Xin Dng Ln 35 Nguyện Cha Ch i

HL:;  202 Tnh Yu Cha; 248 Tnh Ngi; 250 Ca Tnh Tri m

HL: 170 Cha Yu, 174 (Gisu Dịu Dng);  D Con Chưa Thấy Ngi

HL: Bi Ca Thống Hối, Thời Gian Vẫn Tri

HL: 246 i Nhiệm Mầu; 267 Bnh Bởi Trời; Nay Con Trở Về; 22 Con Nay TV

HL: Tn Ca Madalena, 170 Cha Yu; 202 Tnh Yu Cha; 233

KL:  Kinh Chay, 341 Về Bến Thin Đng;

KL: 345 Cầu Xin Thnh Gia

KL: 30 Hy Quay Về, 347 Thnh Giuse Vinh Hiển; 344

KL: Hy Trở Về, B-346 Lạy Thnh Giuse

KL: Mẹ Nhn Loại;

  Lễ L (Apr 10):

Rước L & Nhập Lễ: 40 hoặc 39 (hoặc một bi Rước L khc)

Bộ Lễ: (khng c Kinh Thương Xt hoặc Vinh Danh)

Đp Ca: Tv21

Dng Lễ: Lạy Cha Nếu C Thể, Mu Chin B, hoặc một bi về DL khc

HL: B-25, hoặc một bi về Khổ Nạn.

KL: Mẹ Nhn Loại