Ca Mục Ma Vọng Ging Sinh

Năm B

 

Ma Vọng: Khng c Kinh Vinh Danh (vẫn c Alleluia)

December 3 Vọng 1B

December 10 Vọng 2B

December 17
Vọng 3B

December 24
Vọng 4B

Hy tỉnh thức, hướng lng về Cha

Hy dọn đường Cha (ăn năn sm hối)

Hy vui mừng trong Cha

Xin Vng

NL: Tv24 hoặc SH-2 (Nguyện Ma Vọng)

NL: Hy Vng Đứng, or Đm Qua Rồi, or V-29A (C tiếng ku)

NL: SH-7 (Vui ln Sion)

NL-Vọng 3

NL: SH-9 (Nguyện Trời Cao), hoặc SH-10 (Trời Cao), Trẻ TA

ĐC: TV-79

ĐC: TV-84

ĐC: Lc 1

ĐC: TV-88

DL: SH-4 (Lễ dng trng đợi)

DL: Dng Lễ Vọng 2

DL: Dng Lễ Vọng 3

DL: Dng Lễ vọng 4

HL: SH-193 (Hướng về Cha), or SH-141 (Con Hướng Về Cha)

HL: V-43 (Tiếng gọi), hoặc SH-3 Nước Trời. Người Sẽ Đến

HL: Xin NMTL; Hy VĐ; Hy DĐ; Cha ĐGB

HL: (Emmanuel), or SH-6 Xin Cha xuống; Cha Snh Bước Với Con

KL: SH-1 (Hy tỉnh thức)

KL: SH-304 (Cung Chc TV)

KL: SH-8 (Vui ln); MừngVL

KL: SH-340 (Xin Vng)

 

 

December 25
Monday

December 31
Sunday

January 01
Monday

January 07
Sunday

Lễ Ging Sinh

Lễ Thnh Gia

Lễ Mẹ Thin Cha

Lễ Hiển Linh

NL: Một Trẻ Thơ (Xun Thảo)

NL: SH-21
Gương Thnh Gia

NL: Tấu lạy B, Mẹ Thin Cha 

NL: SH-19 Lễ Hiển Linh

ĐC: TV-97

ĐC (lễ1): TV-127

ĐC: TV-66

ĐC: TV-71

DL: Tiếng Mun Thin Thần 

DL: Trong Hang Đ Nhỏ

DL: Lễ Dng Mừng Cha Ging Sinh.

DL: Tm Tnh Ha Bnh (Từ đồng xa)

HL: Nơi Hang   (hoặc một bi khc về Ging Sinh)

HL: Hội Nhạc Thin Quốc; Đm Thanh, or SH-6 Ma đng năm ấy, or SH-345 Cầu xin TGia

HL: Hội Nhạc Thin Quốc; or SH-15 Cao Cung Ln

HL: Ka Trng; Qu Hương Thương Đế

Hy Vng Đứng

KL: Cha ến Rồi;

KL: SH-345 Cầu Xin Thnh Gia

KL: SH-307 Dng Mẹ

KL: SH-18 Loi người ơi