Ca Mục Năm B

2018

 

 

Jan 14
CN-2B

Jan 21
CN-3B

Chủ Đề: Hy giới thiệu Cha cho người khc.

Chủ Đề: Hy sm hối v từ bỏ tội lỗi.

NL: SH-64 Ca Ln Đi 4

NL: SH-78 Hồn Ti Ơi

Đp Ca: (TV. 39)

Đp Ca: (TV. 24)

DL: SH-139 Tựa Ln Trầm Hương

DL_ SH-130;

HL: SH- 201 Tư Rất Xa Khơi 233; SH-207; SH-171;

HL: SH-246; SH-226

KL: SH-274; SH-305, SH-231 Xin Hiệp Nhất

KL: SH-310; SH-332

 

 

Jan 28
CN-4B

Feb 4
CN-5B

Feb 11
CN-6B

Chủ Đề: Cha Gisu l con Thin Cha.

Chủ Đề: Cha đến để giải thot chng ta.

Chủ Đề: Người tn hữu phải trở nn trong sạch.

NL: SH-76 Hy Đến Dng Khc Cảm Tạ

NL: SH-77 Hy Đến Tung H

NL: SH-85 Niềm Vui Thiết Tha

Đp Ca: (TV. 94)

Đp Ca: (TV. 146)

Đp Ca: (TV. 31)

DL: SH-123 (ht cu 1 & 3); SH-125

DL: SH-115 Chẳng Biết Lấy G

DL: SH-107 Lời Dng; Cảm Tạ Hồng n

HL: SH-233; SH-209

HL: SH-179 Cha L Tnh Yu; SH-181

HL: SH-198 Tri Tim Tinh Tuyền; SH-250

KL: SH-317

KL: SH-280

KL: SH-316