Ca Mục Thường Nin Năm B
Ma Vọng - Năm C

Thng 11 (Thng Cc Linh Hồn) & 12

 

 

Nov 07 Đổi Giờ

CN-32B

Nov 14

CN-33B

Nov 21

Lễ Cha Kit Vua

Đồng tiền b go trnh giả hnh

Ngy bế mạc

Cha Kit l vua

NL: 92 Vang tiếng NK

NL: 69 Con hn hoan

NL: Hoan h Vua Gisu, SH-100

ĐC: Tv145

ĐC: Tv15

ĐC: Tv92

DL: 143 Cha sẽ đền b

DL: 132 Lời con nguyện, Cng Tiến Dng

DL: 103 Xin dng ln; Khc Ht TƠ

HL: B.182 Cha L Mục Tử; Cha Chăn Nui

HL: B.226 Bốn Ma YT

HL: Lạy Cha l Vua; Gisu Vua; Hoan H Vua Gisu

KL: 373 Từ chốn tối tăm

KL: 376 V Danh Cha

KL: Lạy tri tim Cha Gisu l vua

 

* Ma Vọng: Khng c Kinh Vinh Danh (vẫn c Alleluia)

Vọng I-C
(Nov 28)

Vọng II-C
(Dec 05)

Vọng III-C

(Dec 12)

Vọng IV-C
(Dec 19)

Tỉnh thức v cầu nguyện

Hy dọn đường Cha cho ngay

Hy vui mừng ln

Mẹ Maria Xin Vng

NL: SH-2 Nguyện ma Vọng

C tiếng ku

SH-7 Vui ln Sion

SH-10 Trời cao; Hỡi My Ngn

ĐC: TV-24

TV-125

IS-12

TV-79

DL: SH-4 Lễ dng trng đợi

SH-137 Tiến dng ln,

Dng Lễ MV2

SH-107 Lời dng, Dng Lễ MV3

SH-114 Dng Người; DLMV4

HL: SH-193 Hướng về Cha; Như Con Nai; Vươn Ln Tới Cha, Cha Hy Đến

Tiếng gọi trong sa mạc; Hướng Về Trời Cao; Nước Trời Đ Gần; Hy Vng Đứng

Vui ca ln; Xin như mặt trời; Sion Hy Vui Mừng; Sion Mừng Vui

SH-6 Xin Cha Xuống; Cha Hy Đến; Lời Vọng; Trời Cao Sương Rơi; Hạt Mưa T

KL: SH-1 Hy tỉnh thức

Hy đổi mới; Hy Quay Về

SH-8 Vui ln

SH-340 Xin Vng