Ca Mục Năm B

2021

 

Jan 10
Cha Chịu Php Rửa

Jan 17
CN-2B

Jan 24
CN-3B

Chủ Đề: Cha chịu Php rửa

Chủ Đề: Hy giới thiệu Cha cho người khc.

Chủ Đề: Hy sm hối v từ bỏ tội lỗi.

NL: Trn Sng Giodan

NL: B-64 Ca Ln Đi 4

NL: B-78 Hồn Ti Ơi

Đp Ca: (TV. 28)

Đp Ca: (TV. 39)

Đp Ca: (TV. 24)

DL: B-266 C G Để Dng

DL: B-152 Chứng Nhn Tnh Yu

DL:  B-220 Tm Tnh Hiến Dng

HL: B-272 Từ By Giờ

HL: B-171 Người Đ Cất Bước

HL: B-179 Cha L Tnh Yu

KL: B-274 Đem Tin Mừng

KL: B-277 Lời Nguyện Truyền Gio

KL: Thắp Sng Ln

 

 

Jan 31
CN-4B

Feb 07
CN-5B

Feb 14
CN-6B

Chủ Đề: Cha Gisu l con Thin Cha.

Chủ Đề: Cha đến để giải thot chng ta.

Chủ Đề: Người tn hữu phải trở nn trong sạch. Trnh gương m

NL: B-76 Hy Đến Dng Khc Cảm Tạ

NL: B-77 Hy Đến Tung H

NL: B-85 Niềm Vui Thiết Tha

Đp Ca: (TV. 94)

Đp Ca: (TV. 146)

Đp Ca: (TV. 31)

DL: B-115 Chẳng Biết Lấy G

DL: B-261 Từ Mun Thuở

DL: B-198 Tri Tim Tinh Tuyền; (Xun Tạ Ơn)

HL: B-226 Bốn Ma Yu Thương

HL: B-254 Tnh Yu Thương Vời Vợi, B-188

HL: B-181 Nguồn Trợ Lực Đời Ti
(B-357 Xun)

KL: B-284 Trong An Bnh

KL: B-280 Ra Về An Bnh

KL: Trong Ngy Xun