Ma Phục Sinh 2018 & Lễ Trọng

Năm B: (April 4 June 29)

 

CN PS-1 (April 4)

CN PS-2 (Apr 11)

CN PS-3 (Apr 18)

CN PS-4 (Apr 25)

Cha Phục Sinh

Hy Vui Mừng

Phc cho ai khng thấy m tin (Knh Cha Tnh Thương)

Đức Kit, của lễ hiến tế

Cha l mục tử

(Cầu cho ơn gọi)

NL: B-53 Mừng Cha Phục Sinh, Hoan Ca PS, CĐSL

NL: Lng Thương Xt Cha , hoặc B-50

NL: B-48 Một Ngy Mới

NL: B-60 Hy Đến
hoặc B-179, Vo Đời

ĐC: Tv117

Ca Tiếp Lin

ĐC: Tv 117

ĐC: Tv4

ĐC: Tv117

DL: Mừng Cha Sống Lại, hoặc về Phục Sinh

DL: Xin Dng 2

DL: Tiến Ca PS; B-123

DL: B-125 Dng Niềm Cảm Mến. B-152

HL: Vinh Quang v Phục Sinh (hoặc một bi PS khc)

HKL: Lng Thương Xt Cha 1, Hy Đặt Tay

(hoặc B-54)

HL: B-192 Tin Hay Khng, hoặc B-259; B-265)

HL: B-182, B-147; B-239. B-240; B-194; H-201

KL: B-52 Cha PS.

KL: Lng Thương Xt Cha

KL: Cha Đ Sống Lại, B.274 Đem Tin Mừng

KL: B-277 Lời NTGio

 

 

CN PS-5 (May 2)

CN PS-6 (May9)

CN PS-7 (May 16)

Lễ CTT (May 23)

Hiệp nhất trong Đức Kit

 

Thin Cha l tnh yu(Mother's Day)

(Cha Ln Trời)

 

(Cha Thnh Thần)

NL: B-90 Ti Muốn Ht B-63 Ca Ln Đi 3

NL: B-49 No Ta Hy; B-179, Cha Đ SL

NL: B-56 Hm Nay,

Cha Ln Trời

NL: B-155 Hy Chiếu Soi; Xin TT

ĐC: Tv21

ĐC: Tv97

ĐC: Tv46

ĐC: Tv103; Ca Tiếp Lin

DL: B-126, B-127, Dng Niềm Tin Yu,

DL: B-263;B-214; B-162; Lễ Dng

DL: Xin Dng Cha, B-104

DL: B-139; Bnh Trắng, Ca Khc TH

HL: B-148; B-254; B-253; B-231 Bi Ca HN.

HL: B-242; B-222, Mở Lng (nl), Lng TXC

HL: B-57 Cha Đ LT; Cha Về Trời

HL: B-288, B-200, B-195; Lạy Cha TT; Ngọn nến TT

KL: B-231 Bi Ca Hiệp Nhất, B.294 Con Xin DM

KL: Sắc Hoa DM , B.314

KL: B-276, B-324,

KL: B-290, B.297

 

 

Lễ Cha Ba Ngi

(May 30)

Mnh Mu Thnh

(Jun 6)

Th. Gioan

(Thứ Năm, Jun 24)

Phr & Phaol

(Thứ Ba, Jun 29)

NL: B-99 Vinh Danh Ba Ngi; Tn Vinh

NL: Cha Nui Dn; B- 267; B-87

NL: Ngy Vui Gioan

NL: Mừng 2 Thnh

ĐC: Tv32

ĐC: Tv115; Ca Tiếp Lin

ĐC: Tv138

ĐC; Tv33

DL: Dng Ln Ba Ngi;

DL: B-129 Kinh Dng Lễ

DL: B-134 Thn L.Miến

DL: B-236 Lời Kinh NC

HL: Hồng n TC; Mầu Nhiệm Ba Ngi

HL: B-167; B-189; B-145, Đến M Ăn,

HL: Ngi Lớn Ln

HL: B-252 Lời Thing

KL: Mầu Nhiệm BN, B.333

KL: B-284, cu 2

KL: Theo Gt Gioan

KL: Cầu Cho GH