Ma Phục Sinh 2018 & Lễ Trọng

Năm B: (April 1 June 29)

 

CN PS-1 (April 1)

CN PS-2 (Apr 8)

CN PS-3 (Apr 15)

CN PS-4 (Apr 22)

Cha Phục Sinh

Hy Vui Mừng

Phc cho ai khng thấy m tin (Knh Cha Tnh Thương)

Đức Kit, của lễ hiến tế

Cha l mục tử

(Cầu cho ơn gọi)

NL: SH-53 Mừng Cha Phục Sinh, Hoan Ca PS

NL: Lng Thương Xt Cha 5, hoặc SH-50

NL: SH-48 Một Ngy Mới

NL: SH-60 Hy Đến
hoặc SH-179, Vo Đời

ĐC: Tv117

Ca Tiếp Lin

ĐC: Tv 117

ĐC: Tv4

ĐC: Tv117

DL: Mừng Cha Sống Lại, hoặc về Phục Sinh

DL: Xin Dng 2

DL: Tiến Ca PS; SH-123

DL: SH-125 Dng Niềm Cảm Mến. SH-152

HL: Vinh Quang v Phục Sinh (hoặc một bi PS khc)

HKL: Lng Thương Xt Cha 1, Hy Đặt Tay

(hoặc SH-54)

HL: SH-192 Tin Hay Khng, hoặc SH-259; SH-265)

HL: SH-182, SH-147; SH-239. SH-240; SH-194; H-201

KL: SH-52 Cha PS.

KL: Lng Thương Xt Cha

KL: Cha Đ Sống Lại

KL: SH-277 Lời NTGio

 

 

CN PS-5 (April 29)

CN PS-6 (May 6)

CN PS-7 (May 13)

Lễ CTT (May 20)

Hiệp nhất trong Đức Kit

 

Thin Cha l tnh yu

(Cha Ln Trời)

(Mother Day)

(Cha Thnh Thần)

NL: SH-90 Ti Muốn Ht SH-63 Ca Ln Đi 3

NL: SH-49 No Ta Hy; SH-179, Cha Đ SL

NL: SH-56 Hm Nay,

Cha Ln Trời

NL: SH-155 Hy Chiếu Soi; Xin TT

ĐC: Tv21

ĐC: Tv97

ĐC: Tv46

ĐC: Tv103; Ca Tiếp Lin

DL: SH-126, SH-127, Dng Niềm Tin Yu,

DL: SH-263;SH-214; SH-162; Lễ Dng

DL: Xin Dng Cha, SH-104

DL: SH-139; Bnh Trắng

HL: SH-148; SH-254; SH-253; SH-231 Bi Ca HN.

HL: SH-242; SH-222, Mở Lng (nl)

HL: SH-57 Cha Đ LT; Cha Về Trời

HL: SH-288, SH-200, SH-195; Lạy Cha TT; Ngọn nến TT

KL: SH-231 Bi Ca Hiệp Nhất

KL: Sắc Hoa DM

KL: SH-276, SH-324

KL: SH-290

 

 

Lễ Cha Ba Ngi

(May 27)

Mnh Mu Thnh

(Jun 3)

Th. Gioan

(Thứ Tư, Jun 24)

Phr & Phaol

(Thứ Hai, Jun 29)

NL: SH-99 Vinh Danh Ba Ngi; Tn Vinh

NL: Cha Nui Dn; SH- 267; SH-87

NL: Ngy Vui Gioan

NL: Mừng 2 Thnh

ĐC: Tv32

ĐC: Tv115; Ca Tiếp Lin

ĐC: Tv138

ĐC; Tv33

DL: Dng Ln Ba Ngi;

DL: SH-129 Kinh Dng Lễ

DL: SH-134 Thn L.Miến

DL: SH-236 Lời Kinh NC

HL: Hồng n TC; Mầu Nhiệm Ba Ngi

HL: SH-167; SH-189; SH-145

HL: Ngi Lớn Ln

HL: SH-252 Lời Thing

KL: Mầu Nhiệm BN

KL: SH-284, cu 2

KL: Theo Gt Gioan

KL: Cầu Cho GH