Ma Chay - Năm B

         Ma Chay khng ht Alleluia (d l Lễ Knh hay Lễ Trọng)

         Trong Ma Chay khng ht Kinh Vinh Danh, ngoại trừ cc Lễ Knh hay Lễ Trọng sau đy:
1. Lễ Knh Tng To Thnh Phr (Fev 22)
2. Lễ Trọng knh Thnh Giuse (Mar 19)
3. Lễ Truyền Tin (Mar 25)

 

Thứ Tư Lễ Tro (February 17): Khng c nghi thức thống hối (khng ht Kinh Thương Xt)

NL: Ca Nhập Lễ - Lễ Tro; Cha Vẫn Nhn Từ

DL: Dng Thn Phận

ĐC: Tv50

HL: Từ Thuở Hoang Sơ ; Giọt Lệ Thống Hối

Hy Trở Về

Xức Tro: Hỡi Người Hy Nhớ (28);

Hy Nhớ Cho (C3); Trở Vễ Ct Bụi C5

Người L Bụi Tro (29), Người ơi (C11) Thn Bụi Tro

KL: Hy Quay Về


CN I-B Chay

Feb 21

CN II-B

Feb 28

CN III-B

March 07

CN IV-B

March 14

Chủ Đề: Ăn năn sm hối. Sống hm mnh để thanh luyện (P: Cha chịu cm dỗ)

Chủ Đề: Đức KiT, của lễ hiến tế. Lắng Nghe va sống Lời Cha (P: Cha biến hnh)

Chủ Đề: Tun giữ giới luật v nhiệt thnh với nh Cha. P: Cha đuổi những người bun bn trong đền thờ

Chủ Đề: Cha l Đấng cứu độ. Thin Cha ban Con Một Mnh cho thế gian.

NL: Hy Chỗi Dậy (32)

NL: Cha NT (365) Con Hn Hoan Đi Tm; Con Thưa Cng Cha

NL: Hướng Nhn Cha; Xin Chỉ Dạy Con (210)

NL: Trn Con Đường Trở Về (37)

Đp Ca: (TV 24)

Đp Ca: (TV 115)

Đp Ca: (TV 18)

Đp Ca: (TV 136)

DL: HyLễ Cuộc Đời

DL: Tiến Dng Ln (137)

DL: Lễ Vật Giao Ho (130); Cht Lng Son;

DL: Xin Dng 2

HL: Bi Ca Thống Hối; Tri Tim Tinh Tuyền (198); Tm Tnh SmHối; Biết Cha Biết Con (AD)

HL: Vươn Cao Linh Hồn; i Nhiệm Mầu (246); D Con Chưa Thấy Ngi (ND)

HL: Thời Gian Vẫn Tri; Tm Tnh Ca 2 (211); Xin Ngi Tha Thứ

RL: D Con Chưa Thấy Ngi; Xin Cha Thương

KL: Hy Tỉnh Thức (1);

KL: Kinh Chay

KL: Hy Quay Về (30); Cầu Xin Thnh Gia (345)

KL: Ka Ai (310); Lạy Thnh Giuse (346); Thắp Sng Trong Con

 

Thứ Su

March 19

CN V-B

March 21

Thứ Năm

March 25

Lễ L

March 28

Lễ Thnh Giuse, Lễ Trọng
(Ht Kinh Vinh Danh)

Chủ Đề: Ai yu sự sống mnh th sẽ mất. Sự chết pht sinh hoa qủa.

Lễ Đức Mẹ Truyền Tin

(Ht Kinh Vinh Danh)

Chủ Đề: Vinh quang v Thập Gi.

NL: CNL Thnh Giuse

NL: Nguyện Cha Ch i (35); Hy Trở Về

NL: Ny Con Xin Đến

Rước L (40); Cha Vo Thnh (39)

ĐC: Tv88

Đp Ca: (TV 50)

Tv39

Đp Ca: (TV 21)

DL: Xin Dng (HV); Xin Dng Ln (106)

DL: Thn La Miến (134), Dng Hiến

DL: Mu Chin B

DL: Chiều Xưa Thập Gi; Mu Chin B

HL: Cao Vời Khn V; Cha Trong Lng Con; Yu Thương 6

RL: Tm Tnh Sm Hối; Bỏ Ngi Con Biết Theo Ai (238)

HL: Ny Đy Trinh Nữ; Ny Đy Một Trinh Nữ

HL: Con Đường Cha Đ Đi Qua (25); Thnh Gi Nguồn Vui Cứu Độ

KL: Lạy Cha Giuse 2; Thnh Giuse

KL: Về Bến Thin Đng (341)

KL: Xin Vng

KL: Mẹ Nhn Loại (C42); Giuse Bầu Cử (344)