Ma Chay - Năm B

 

 

CN I Chay

Feb 18

CN II

Feb 25

CN III

March 04

Chủ Đề: Ăn năn sm hối. Sống hm mnh để thanh luyện

Chủ Đề: Đức KiT, của lễ hiến tế. Lắng Nghe va sống Lời Cha

Chủ Đề: Tun giữ giới luật v nhiệt thnh với nh Cha. P: Cha đuổi những người bun bn trong đền thờ

NL: Hy Chỗi Dậy (32); Hy Trở Về

NL: Cha NT (365) Con Hn Hoan Đi Tm; Con Thưa Cng Cha

NL: Hướng Nhn Cha; Xin Chỉ Dạy Con (210)

Đp Ca: (TV 24)

Đp Ca: (TV 115

Đp Ca: (TV 18)

DL: Xin Dng Ln (108), Cng Tiến Dng

DL: Tiến Dng Ln (137), Xin Dng Ln

DL: Lễ Vật Giao Ho (130), Xin Dng 2

HL: Bi Ca Thống Hối; Tri Tim Tinh Tuyền (198), Mừng Xun Mới

HL: i Nhiệm Mầu (246), Bi Ca Thống Hối

HL: Thời Gian Vẫn Tri; Tm Tnh Ca 2 (211); D Con Chưa Thấy Ngi

KL: Hy Tỉnh Thức (1), Ngy Xun Cầu Nguyện

KL: Kinh Chay

KL: Hy Quay Về (30) Giuse Bầu Cử (344)

 

CN IV

March 11

CN V

March 18

Lễ L

March 25

Chủ Đề: Cha l Đấng cứu độ.

Chủ Đề: Hy sinh mạng sống mnh. Sự chết pht sinh hoa qủa.

Chủ Đề: Vinh quang v Thập Gi.

NL: Gierusalem Vui Ln, Trn Con Đường Trở Về (37)

NL: Nguyện Cha Ch i (35); Xin Cha Thương

Rước L: 40

NL: Cha Vo Thnh (39)

Đp Ca: (TV 136)

Đp Ca: (TV 50)

Đp Ca: (TV 21)

DL: Mu Chin B

DL: Thn La Miến (134), Của Lễ Đời Con

DL: Chiều Xưa Thập Gi

RL: Cht Lng Son; D Con Chưa Thấy Ngi

RL: Tm Tnh Sm Hối; Con Đường Cha Đ Đi Qua (25);

HL: Thnh Gi Nguồn Vui Cứu Độ; Người Chết Cho Tnh Yu

KL: Lạy Thnh Giuse (346)

KL: Hy Trở Về Về Bến Thin Đng (341)

KL: Mẹ Nhn Loại (C42)