Ca Mục Thường Nin & Ma Chay Năm A

Thng 1 3

 

Jan 15
CN-2A

Jan 22
CN-3A

Jan 29
CN-4A (2Tết)

Feb 5
CN-5A

Feb 12
CN-6A

Cha Kit l Đấng Cứu Thế

Cha Kit l nh sng

Sống Khim hạ trước mặt Cha

Hy l nh sng v muối ướp đời

Luật mới kiện ton luật cũ

NL: B.76 (Hy đến dng khc cảm tạ)

NL: B.74 (Ht ln bi ca)

NL: B.78 (Hồn Ti Ơi)

NL: 77 (Hy Đến TH)

NL: B.72 Cửa Cng Chnh

ĐC: TV.39

ĐC: TV.26

ĐC: TV.23

ĐC: TV.111

ĐC: TV.118

DL:  B.266 C g để dng

DL: B.139 Tựa Ln Trầm H, B.132 Lời Con Nguyện

DL: Xun Hồng n ; Dng Cha Niềm Vui

DL: B.134 Thn la miến

DL: B.139 Tựa ln trầm hương

HL: B.179 (Cha L Tnh Yu), hoặc 188

HL: B.231, B.229 (Tm Về Chn Thiện Mỹ)

HL: B.159, 229; 226; B.354

HL: B.220, B.201, B.152

B.212; B.217 Lắng Nghe LC, B.143

KL: B.274
(Đem Tin Mừng)

KL: Thắp sng ln (Trầm Hương), hoặc B.231

KL: Trong Cnh Tay Mẹ Hiền; B.356

KL: B.332 (Tiếng Lng Cảm Mến); Thắp Sng Ln

KL: 316 Lng Mẹ từ nhn

 

Feb 19
CN-7A

Feb 26
CN-8A

Wed, Mar 01

Lễ Tro

Mar 05
CN-Chay1A

Mar 12
CN-Chay2A

Hy yu thương kẻ th

Hy tm Nước Cha trước.

Ăn năn sm hối

Cha chịu cm dỗ

Chng ta l dn được chọn (Cha biến hnh)

NL: B.71 Con Sẽ Bước Ln

NL: B.75 Đi về Nh Cha

NL: Ca Nhập Lễ . Lễ Tro

Xức Tro: Bụi Tro, B28, 29

NL: B.210 (Xin Chỉ Dạy Con), Nương Bng Cha (TV90), B.35

NL: B.35 (Nguyện Cha Ch i) hoặc Con Hn Hoan Đi Tim(Tv26)

ĐC: TV.102

ĐC: TV61

ĐC: TV.50

ĐC: TV.50

ĐC: TV-32

DL: B.109 Lễ dng 2

DL: B.107 Lời dng

DL: Hy Lễ Cuộc Đời

DL: B.104 (Ca Khc TH) B.113

DL: B.114 (Dng Người)

HL: B.216 Kinh Ho Bnh; Kinh An Bnh

HL: B.219; 202; 193, 150

HL: B23, B.22, Từ Thủơ Hoang Sơ; Bi Ca TH

HL:; B78 (Trng CậyCha), or 180, B.43

HL: B.25, B.174, B.254

KL: B.162

KL: B.339 (Xin Mẹ Ph Gip)

KL: Kinh Chay, Hy Tỉnh Thức

KL: B.319 (i Nữ Vương)

KL: B.280 (Ra Về An Bnh)

 

Mar 19
CN-Chay3A

Mar 26
CN-Chay4A

Apr 02
CN-Chay5A

Apr 09
Lễ L

Nguồn nước hằng sống

Cha l nh sng

Cha l sự sống (Cha cứu Lazaro)

Vinh quang v thập gi

NL: TV24 (Hướng Nhn Cha), B.37

NL: B.32 (Hy Chỗi Dậy), Lạy Cha Trời Con

NL: B.365 (Cha Nhn Từ); B.371

NL: B.39 Cha vo thnh, B.40 rước l, B.40

ĐC: TV-94

ĐC: TV-22

ĐC: TV-129

ĐC: TV-21

DL: B.116 Chng con dng

DL: B.125 (dng Niềm Cảm Mến)

DL: B.122 (Dng Hồn xc)

DL: B.24 Nếu c thể

HL: B.166, B.181

HL: B.143, B.170, hoặc 248

HL: 202 (Tnh Yu Cha) hoặc 241

HL: B.25, 26, 27, 38, Thnh gi nguồn CĐ

KL: B.310 (Ka Ai)

KL: B.303 (Dng Về Mẹ)

KL: B.325 (Ngồn Cậy Trng)

KL: Mẹ đứng đ

 

B = Book = Sch Ht Cộng Đồng

Tuần lễ Jan 18 - 25 l tuần cầu cho Hiệp Nhất