Ma Phục Sinh v Lễ Trọng Sau Ma Phục Sinh

(Năm A)

 

CN I PS (Apr 16)

CN II PS (Apr 23)

CN III PS (Apr 30)

CN IV PS (May 7)

CN V PS (May 14)

Cha Phục Sinh

 

Phc cho ai khng thấy m tin. Knh LTXC

Đường Emmau.

 

Cha l mục tử tốt lnh

Ngy cầu cho ơn gọi

Cha l đường, sự thật v sự sống. (Mother's Day)

NL: SH48 Một Ngy Mới,

NL: Đức Kit Đ Sống Lại Hiển Vinh

NL: SH-51 Con Hy Nhớ Rằng

NL: SH-60 Ngy Thin Cha Tạo Thnh; Vo Đời

NL: SH-50 Ln Nui Sion., SH-81,

Hy Vui Ln (LĐN)

ĐC: Tv117

Ca Tiếp Lin

ĐC: TV117 (Năm A)

ĐC: TV15

ĐC: TV22

ĐC: TV-32

DL: SH-55 (hoặc một bi về Cha PS)

DL: Xin Dng 2

DL: Tiến Ca Phục Sinh

DL: SH-125; Dng Ngi Đời Con

DL: SH-113, Dng niềm tin yu

HL: (Chọn những bi ht về Cha PS)

HL: Tma Hy Tin. Lng Thương Xt Cha

HL: Đường Emmau

Tin Mừng PS; Cha Phục Sinh (NH).

SH-239, 147; 182; 184; Cha Chăn Nui Ti

HL: SH-234; 166; 229

Ngi L Đường

KL: Cha Đ Sống Lại

KL: Lng Thương Xt Cha, SH-52 Cha PS;

KL: Lạy Nữ Vương Thin Đng

KL: SH-277, Đẹp Thay, Hy đi rao giảng

KL: SH-321 Thng Duc Me; Cầu cho cha mẹ 2

 

 

CN VI PS (May 21)

Cha Ln Trời
(May 28)

Cha Thnh Thần (Jun 04)

Lễ Cha Ba Ngi (Jun 11)

Lễ MMTC (Jun 18) (Fathers Day)

Yu mến Thầy l giữ luật Thầy.

Cha Ln Trời

Lễ Cha Thnh Thần

Lễ Đức Cha Trời Ba Ngi

Lễ Mnh & Mu Thnh Cha

NL: SH-91 Trăm Triệu Lời Ca, SH-49

NL: SH-56 Hm Nay...

NL: SH-287; Xin Thnh Thần (Hng Ln)

NL: SH-99 Vinh Danh BN; No Hy Chc Tụng (XT)

NL: Cha Nui Dn Người (XT); Người Ơi Hy Đến (Anh Tuấn)

ĐC: TV-65

ĐC: TV-46

ĐC: TV-103

Ca Tiếp Lin (SH-289)

ĐC: Dan3 (SH-175)

ĐC: TV-147

(Đọc - Ca Tiếp Lin)

DL: 109

DL: Xin Dng Cha; SH-131

DL: Bnh Trắng

DL: Xin Dng Ba Ngi

104 CaKhc TH(cu3)

DL: SH-129; SH-122

HL: SH-155 hy Chiếu Soi, SH-191, 210

HL: SH-57; SH-201

HL: SH-200; SH-288

HL: Một Hạt Sương (HL); Vinh Danh Ba Ngi (TN)

HL: SH-271; SH-189; Đến M Ăn (HK)

KL: SH-276; 333; Sac Hoa Dang Me

KL: SH-280

KL: SH-290 Thần Kh Cha.

KL: Vinh Danh Ba Ngi (XT); Tạ Ơn Ba Ngi

KL: SH-284 (cu 2)