Ca Mục Ma Vọng Ging Sinh

Năm A

 Ma Vọng: Khng c Kinh Vinh Danh (vẫn c Alleluia)

 

Nov 27
Vọng 1A

December 04
Vọng 2A

December 11
Vọng 3A

December 18
Vọng 4A

December 24
Vọng Ging Sinh

Hy tỉnh thức, hướng lng về Cha

Hy dọn đường Cha (ăn năn sm hối)

Hy vui mừng trong Cha

Thin Cha được sinh ra bởi Mẹ Maria

Cha Ging Sinh

NL: SH-2; Tv24 ; NngTHL; cnlMV

NL: C tiếng ku; SH-32

NL: SH-7 (Vui ln Sion)

NL: SH-10 (Trời Cao); Trẻ TA

NL: SH-13

ĐC: TV-121

ĐC: TV-71

ĐC: TV-145

ĐC: TV-23

ĐC: TV-95

DL: SH-4 (Lễ dng trng đợi)

DL: SH-137; Lạy Trời

DL: SH-107; Xin Ban HACĐ

DL: SH-128; SH-6; SH-9;

DL: Lễ Vật Dng Cha

HL: SH-193; 141; Con Mong CN; Mong ĐCĐ

HL: SH-3; Hy DĐC; Hướng VTC; TGSM

HL: Xin NMTL; Hy VĐ; Hy DĐ; Cha ĐGB

HL: My ƠMX; SH-6; NyĐTN

HL: SH-12; ĐNTX

KL: SH-1; Đm Qua Rồi

KL: Đổi Mới; Mau MDĐ

KL: SH-8 ; MừngVL

KL: SH-334 (Mẹ Thin Cha)

KL: SH-14 Hang Belem

 

 

December 25
Cha Nhật

December 30
Thứ Su

January 01
Cha Nhật

January 08
Sunday

Lễ Ging Sinh

Lễ Thnh Gia

Lễ Mẹ Thin Cha

Lễ Hiển Linh

NL: Một Trẻ Thơ; nh HH; SH-20

NL: SH-21, MĐHH; Mau Ln No

NL: Xin Knh Cho; Tấu lạy B

NL: SH-17; SH-19 ; Hi NhiGS

ĐC: TV-97

ĐC (lễ1): TV-127

ĐC: TV-66

ĐC: TV-71

DL: Một Em Nhỏ; Belem mV; Cha ĐSR

DL: Trong Hang Đ Nhỏ; Đy Tin Vui

DL: Ru HNT; Dng THĐĐ

DL: Lễ Vt Dng CHa Hi Nhi (Hm nay con..); Tm Tnh HB

HL: SH-15; Belem Ơi; Mừng CGS

HL: SH-16; SH-15; Hội Nhạc Thin Quốc

HL: Magnificat; Hội Nhạc Thin Quốc

HL: Ka Trng;

nh SngBL

KL: Cha Đến Rồi; Cha Ra Đời; HACĐ

KL: SH-21; SH-345; Nguyện CầuTG

KL: SH-307

KL: SH-18 Loi người ơi