Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lịch Tŕnh Hát Đám Cưới

Updated: Oct 24, 2017
(Dựa trên tài liệu của Văn Pḥng GX gởi ra vào Oct 20, 2017)

 

 

WEDDING SCHEDULE – 2017

 

JANUARY

 

 

FEBRUARY

                                                        

 

MARCH

Matthew Senatore & Lê Đoan Nguyễn

March 8, 2017 @ 10am                    

      

(@ Chapel, No Choir)

Kenny Thiện Huỳnh & Hạnh Hà

March 11, 2017 @ 10am                 

      

(@ Chapel, No Choir)

APRIL

Bùi Quốc Thắng & Nguyễn Thanh Nhàn

April 22, 2017 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Thieu Nhi

Trần Thị Phương Nga & Quách Raymond Huy

April 29, 2017 @ 12pm

 

Ca Đoàn Thieu Nhi
(Nghi thức only, no mass)

 

 

MAY

Ngô Hồng Phi Jonny & Susan Nguyễn 

May 6, 2017 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Augustinô

Tom Pham & Duong Tran

May 13 @ 2:30 PM

 

Ca Đoàn Thánh Linh

Trần Minh Sơn & Đoàn Thị Lan Anh

May 24, 2017 @ 11am 

 

(@ Chapel, No Choir)

 

 

JUNE

Phạm Thành Quang & Mynh Chloe Dương

June 24, 2017 @ 2:30pm     

 

Ca Đoàn Augustinô

(Nghi thức only)

JULY

Đinh Việt Cường & Nguyễn Thị Thùy Linh

July 1, 2017 @ 12pm

 

Ca Đoàn Trinh Vương

Đào Duy Khánh & Hoàng Thị Anh Kim

July 22 @ 12pm

Ca Đoàn Trinh Vương

AUGUST

Vơ Đức Hùng & Trần Huỳnh Mai Trâm

August 12 @ 12pm

 

Ca Đoàn Thanh Niên

Jason-Paul Wells & Nga Tân

August 12 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Augustinô

SEPTEMBER

Albert Nguyễn & Nga Nguyễn

September 2, 2017 @2:30pm

 

Ca Đoàn Augustinô

(Nghi thức only, no mass)

Phạm Khắc Duy & Nguyễn Thị Bảo Xuyên

Sept 16 @ 12pm

 

Ca Đoàn Trinh Vương

Lê Ngọc Thanh & Liu Ni Cắm

September 30 @ 12pm

 

Ca Đoàn Trinh Vương

OCTOBER

Lâm Anh Tuấn & Phù Mỹ Linh

Oct 14, 2017 @ 12:00pm

Ca Đoàn Trinh Vương

Grace Lê & Kevin Hoàng

Oct 21 @ 12pm

Ca Đoàn Trinh Vương

Sonny Thanh Nguyễn & Phạm Thị Diệu Mai

Oct 21 @ 2:30pm

Ca Đoàn Augustinô

Phạm Duy David & Anh Kim Đỗ (tentative)

Oct 28, 2017 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Thiếu Nhi

NOVEMBER

Hùng Quốc Lê & Uyên Đăng Trúc Nguyễn

Nov 11 @ 12pm

 

Ca Đoàn Trinh Vương

Marvin Duy Lam Dao & Hong Bao Nguyen

Nov 11 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Thiếu Nhi

Tien Hong Pham & Alyssa Truc Nguyen

Nov 18 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Thiếu Nhi

DECEMBER

Tan Thanh Tran & Julie Dinh

Dec 16 @ 2:30 pm

 

 Ca Đoàn Augustinô

(Nghi thức only, no mass)

Trinh Nguyen Khanh & Nguyen Vu Hanh

Dec 30 @2:30 pm

 

 CD Thanh Nien/Fiat ???

 

 

WEDDING SCHEDULE – 2018

 

JANUARY

Nguyễn Ngọc Duy & Lê Thị Thùy Anh

Jan 6, 2018 @ 12pm

               

Ca Đoàn Trinh Vương
(Interfaith)

Lê Thùy Vương & Phạm Hoàng Oanh

Jan 6, 2018 @ 2:30pm

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

 

 

FEBRUARY

Tri Le & Doan Phan

Feb 24th, 2018 @2:30 pm

Ca Đoàn Augustinô
(Interfaith)

                                                        

 

MARCH

March 17 reserved for a couple from St. Joseph church
               

APRIL

Nguyễn Xuân Hưng & Trịnh Thị Bích Thủy

April 14, 2018 @ 2:30pm

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

 

 

 

 

MAY

John Nguyen & Jeanie Tran

May 19, 2018 @2:30 pm

 

Ca Đoàn Trinh Vương
(Mass in English)

 

 

 

 

 

 

JUNE

 

 

JULY

 

 

 

 

AUGUST

 

 

 

 

SEPTEMBER

Mai-Lynn Pham & Eric Salinas

Sept 1 @ 12:00pm

Ca Đoàn Trinh Vương

Văn Duy Tân & Trần Thị Kim Phụng

September 15, 2018 @ 2:30 pm

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

 

 

OCTOBER

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER

Vũ Lê & Tuyền Phạm (Trang) 

November 13, 2018 @ 12:00 pm     

Ca Đoàn Trinh Vương

 

 

 

 

DECEMBER

Francis Nguyễn & Cầm Vân Nguyễn

December 23, 2018 @ 12:00 pm

 

Ca Đoàn Thiếu Nhi