Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lịch Tŕnh Hát Đám Cưới

Updated: Oct 24, 2017
(Dựa trên tài liệu của Văn Pḥng GX gởi ra vào Jan 18, 2018)

 

 

 

WEDDING SCHEDULE – 2018

 

JANUARY

Nguyễn Ngọc Duy & Lê Thị Thùy Anh

Jan 6, 2018 @ 12pm

               

Ca Đoàn Trinh Vương
(Interfaith)

Lê Thùy Vương & Phạm Hoàng Oanh

Jan 6, 2018 @ 2:30pm

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

 

 

FEBRUARY

Tri Le & Doan Phan

Feb 24th, 2018 @2:30 pm

Ca Đoàn Augustinô
(Interfaith)

                                                        

 

MARCH

March 17 reserved for a couple from St. Joseph church
               

APRIL

April 7 @ 2pm 

Nguyễn Đ́nh Tâm & Huỳnh Tiểu My

Ca Đoàn Augustinô
(Mass in Chapel)

April 14, 2018 @ 12pm

Russell Frank Mayle & Hoàng Kim Ngân

Ca Đoàn Trinh Vương
(Mass)

April 14, 2018 @ 2:30pm

Nguyễn Xuân Hưng & Trịnh Thị Bích Thủy

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

April 21 @ 12pm

Nguyễn Hoàng Hà & Nguyễn Thị Ngọc Yến

 Ca Đoàn Trinh Vương

April 28 @ 2:30pm

Trương Thành Phương & Trương Văn Trinh 

 

 Ca Đoàn Augustinô

MAY

May 19, 2018 @2:30 pm

John Nguyen & Jeanie Tran 

Ca Đoàn Trinh Vương
(Mass in English)

JUNE

June 9 @ 2:30pm

Hoàng Vũ Xuân Trường & Nguyễn Thị Ngọc Diễm

 Ca Đoàn Thánh Linh

June 16 @2:30pm

Nguyễn Hữu Phúc & Nguyễn Thảo Nguyên

 

 Ca Đoàn Augustinô

 

JULY

 July 7 @ 12pm

Salaki Abraham David & Trần Minh Ngân

 

 

 Ca Đoàn Trinh Vương

 July 28, 2018 @ 12 pm
Trần Quang Đạt & Trần Thị Bích Ngọc

 Ca Đoàn Trinh Vương

AUGUST

Aug 18 @ 2:30pm

Thái Bảo Bùi Trần & Lê Tuyết Mai

 

 Ca Đoàn Augustinô

 

 

 

SEPTEMBER

September 15, 2018 @ 2:30 pm
Văn Duy Tân & Trần Thị Kim Phụng


Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

 

 

OCTOBER

Oct 6 @ 12pm
Tăng Hiến Hoàng & Nguyễn Thị Hồng Lan

 

Ca Đoàn Trinh Vương

Oct. 6, 2018 @ 2:30pm

Trần Quốc Đạt & Hồ T. Như Quỳnh

 

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

Oct 13 @ 2:30PM
Mai Thien Ân & Do LanAnh Briget

 

 Ca Đoàn Thiếu Nhi

 

 

NOVEMBER

November 3, 2018 @ 12:00 pm 
Vũ Lê & Tuyền Phạm (Trang) 

   

Ca Đoàn Trinh Vương

 

 

DECEMBER

December 22, 2018 @ 12:00 pm
Francis Nguyễn & Cầm Vân Nguyễn

 

Ca Đoàn Thiếu Nhi