Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lịch Tŕnh Hát Đám Cưới

Updated: Jan 05, 2017
(Dựa trên tài liệu của Văn Pḥng GX gởi ra vào Feb 27, 2017)

 

 

WEDDING SCHEDULE – 2017

 

JANUARY

 

 

FEBRUARY

                                                        

 

MARCH

Matthew Senatore & Lê Đoan Nguyễn

March 8, 2017 @ 10am                     

      

(@ Chapel, No Choir)

Kenny Thiện Huỳnh & Hạnh Hà

March 11, 2017 @ 10am                  

      

(@ Chapel, No Choir)

APRIL

Bùi Quốc Thắng & Nguyễn Thanh Nhàn

April 22, 2017 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Thieu Nhi

Trần Thị Phương Nga & Quách Raymond Huy

April 29, 2017 @ 12pm

 

Ca Đoàn Thieu Nhi
(Nghi thức only, no mass)
 

 

MAY

Ngô Hồng Phi Jonny & Susan Nguyễn 

May 6, 2017 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Augustinô

Tom Pham & Duong Tran

May 13 @ 2:30 PM

 

Ca Đoàn Thánh Linh

Trần Minh Sơn & Đoàn Thị Lan Anh

May 24, 2017 @ 11am 

 

(@ Chapel, No Choir)

   

JUNE

Phạm Thành Quang & Mynh Chloe Dương

June 24, 2017 @ 2:30pm     

 

Ca Đoàn Augustinô

(Nghi thức only, no mass, in chapel)

JULY

 

 

AUGUST

Vơ Đức Hùng & Trần Huỳnh Mai Trâm

August 12 @ 12pm

 

Ca Đoàn Thanh Niên

Jason-Paul Wells & Nga Tân

August 12 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Augustinô

SEPTEMBER

Albert Nguyễn & Nga Nguyễn

September 2, 2017 @2:30pm

 

Ca Đoàn Augustinô

(Nghi thức only, no mass)

Hoàng Nguyễn & Oanh Nguyễn (chưa làm hồ sơ)

Sept 9, 2017 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Augustinô

Cancelled 04/05/2017

Phạm Khắc Duy & Nguyễn Thị Bảo Xuyên

Sept 16 @ 12pm

 

Ca Đoàn Trinh Vương

Lê Ngọc Thanh & Liu Ni Cắm

September 30 @ 12pm

 

Ca Đoàn Trinh Vương

OCTOBER

Lâm Anh Tuấn & Phù Mỹ Linh

Oct 14, 2017 @ 12:00pm

Ca Đoàn Trinh Vương

Sonny Thanh Nguyễn & Phạm Thị Diệu Mai

Oct 21 @ 2:30pm

Ca Đoàn Augustinô

Phạm Duy David & Anh Kim Đỗ (tentative)

Oct 28, 2017 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Thiếu Nhi

NOVEMBER

Hùng & Uyên

Nov 11 @ 12pm

 

Ca Đoàn Trinh Vương

Marvin Duy Lam Dao & Hong Bao Nguyen

Nov 11 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Thiếu Nhi

Tien Hong Pham & Alyssa Truc Nguyen

Nov 18 @ 2:30pm

 

Ca Đoàn Thiếu Nhi

DECEMBER