Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lịch Tŕnh Hát Đám Cưới

Updated: Sep 28, 2018
(Dựa trên tài liệu của Văn Pḥng GX gởi ra vào Jan 24, 2019)

 

 

 

 

WEDDING SCHEDULE – 2019

 

JANUARY

Jan. 05, 2019 @ 12:00 pm
Paul Edrian Candelaria & Nguyễn Hồng Tiên

 

Ca Đoàn Thiếu Nhi

   

FEBRUARY

Feb 16, 2019 @ 10:00am

John Nguyễn & Hồ T. Mai Trâm

 

Cancelled

                                 

 

MARCH

Mar 02, 2019 @ 12:00pm

Tim Phạm & Nikki Đinh

 

Ca Đoàn Thánh Linh
(Mass)

Mar 18, 2019 @ 4:00pm

Anh Phạm & Han Gia Nguyen

 

Nhà Nguyện - convalidation
 

APRIL

Apr 06, 2019 @ 2:30pm

Phùng Quang Vũ & Châu Diễm Thư

 

Ca Đoàn Augustinô

   

MAY

May 04, 2019 @ 2:30pm

Anthony & Chanel

 

Ca Đoàn Fiat
(Mass)

   

JUNE

Jun 29 @ 12pm

Lawrence Dương Tuấn Khang & Bạch Hồng Nhung

 

Ca Đoàn Trinh Vương

(Mass)

Jun 29, 2019 @ 2:30pm

Vũ Đức Chiến & trần Thị Minh Trang

 

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

   

JULY

Jul 06 @ 12pm

(Con Thầy PT Hào)

 

Ca Đoàn Trinh Vương

Jul 06 @ 2:30pm

Vincent Cao & Sandy Ngụy

 

Thanh Niên

(Mass)

Jul 20 @ 12pm

Đinh Hoàng Quốcc & Nguyễn T Đan Quỳnh

 

Ca Đoàn Trinh Vương

(Mass)

   

AUGUST

 

 

SEPTEMBER

 

 

OCTOBER

   

NOVEMBER

Nov 23 @ 12pm

Lưu Mạc & Jenny (Trang) Tạ

 

Ca Đoàn Trinh Vương

(Interfaith - No Mass)

 

 

DECEMBER

Dec. 14, 2019 @ 2:30pm
Kenneth Magnusom & Duyên Vũ

 

Ca Đoàn Thiếu Nhi

(Mass)

 

 

 

1. No Mass: có nghĩa là vẫn có Marriage Ceremony nhưng không có Thánh lễ trong trường hợp 1 người Công giáo và 1 người không phải là Kitô hữu - hoặc Công giáo, hoặc Tin lành, Chính Thống giáo, Anh giáo - tức Hôn nhân khác đạo hoặc là Interfaith marriage trong tiếng Anh (chỉ có Phụng vụ Lời Chúa gồm các bài đọc và bài giảng, nghi lễ hôn phối, lời nguyện, kinh Lạy Cha, lời chúc hôn, cảm ơn, và phép lành). Luật Giáo hội không cho phép có Thánh lễ khi có hôn nhân giữa 1 người Công giáo & 1 người không phải Kitô hữu. Dĩ nhiên, 1 cặp hôn phối Công giáo có thể yêu cầu có Marriage Ceremony mà không có Thánh lễ, nhưng hiếm khi nào như vậy.
 
2. No Choir: Đôi hôn phối không cần Ca đoàn, thường là liên quan đến hợp thức hóa hôn phối (convalidation of marriage) tức là đă có giấy hôn thú ngoài đời lâu rồi nhưng chưa làm đám cưới trong Nhà thờ. Việc hợp thức hóa này có thể có Thánh lễ (Công giáo với Kitô hữu) hoặc chỉ có Nghi thức Hôn phối mà thôi (Công giáo với phối ngẫu không phải Kitô hữu). Thường th́ các đôi hôn phối lớn tuổi muốn hợp thức hóa hôn phối của họ chỉ muốn làm đơn giản, nên thường là cử hành trong Nhà nguyện vào ngày thường và không có ca đoàn. Trong trường hợp họ yêu cầu có ca đoàn, Văn pḥng Giáo xứ sẽ liên lạc trực tiếp với Ca đoàn Fiat v́ các ca viên lớn tuổi thường không đi làm.
 
3. Mass: có nghĩa là có Thánh lễ & Marriage Ceremony dành cho hôn nhân giữa người Công giáo với Kitô hữu (Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo, Anh giáo). Dĩ nhiên, đôi hôn phối Công giáo vẫn có thể yêu cầu chỉ có Nghi thức Hôn phối mà thôi. Hôn phối giữa 1 người Công giáo và 1 người Kitô hữu không Công giáo (non-Catholic Christian) gọi là Hôn nhân hỗn hợp (mixed marriage) có thể có Thánh lễ nếu đôi hôn phối yêu cầu.