Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lịch Tŕnh Hát Đám Cưới

Updated: Sep 28, 2018
(Dựa trên tài liệu của Văn Pḥng GX gởi ra vào Nov 20, 2018)

 

 

 

WEDDING SCHEDULE – 2018

 

JANUARY

Nguyễn Ngọc Duy & Lê Thị Thùy Anh
Jan 6, 2018 @ 12pm
              

Ca Đoàn Trinh Vương
(Interfaith)

Lê Thùy Vương & Phạm Hoàng Oanh
Jan 6, 2018 @ 2:30pm

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

 

 

FEBRUARY

Tri Le & Doan Phan
Feb 24th, 2018 @2:30 pm

Ca Đoàn Augustinô
(Interfaith)

                                                        

 

MARCH

March 17 reserved for a couple from St. Joseph church
               

APRIL

April 7 @ 2pm 
Nguyễn Đ́nh Tâm & Huỳnh Tiểu My

Ca Đoàn Augustinô
(Mass in Chapel)

April 14, 2018 @ 12pm
Russell Frank Mayle & Hoàng Kim Ngân

Ca Đoàn Trinh Vương
(Mass)

April 14, 2018 @ 2:30pm
Nguyễn Xuân Hưng & Trịnh Thị Bích Thủy

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

April 21 @ 12pm
Nguyễn Hoàng Hà & Nguyễn Thị Ngọc Yến

 Ca Đoàn Trinh Vương

April 28 @ 2:30pm
Trương Thành Phương & Trương Văn Trinh 

 

 Ca Đoàn Augustinô

MAY

May 19, 2018 @2:30 pm
John Nguyen & Jeanie Tran 

Ca Đoàn Trinh Vương
(Mass in English)

JUNE

June 9 @ 2:30pm
Hoàng Vũ Xuân Trường & Nguyễn Thị Ngọc Diễm

 Ca Đoàn Thánh Linh

June 16 @2:30pm
Nguyễn Hữu Phúc & Nguyễn Thảo Nguyên

 

 Ca Đoàn Augustinô

 

JULY

 July 7 @ 12pm
Salaki Abraham David & Trần Minh Ngân

 

 

 Ca Đoàn Thiếu Nhi

 July 28, 2018 @ 12 pm
Trần Quang Đạt & Trần Thị Bích Ngọc

 Ca Đoàn Trinh Vương

AUGUST

Aug 18 @ 2:30pm
Thái Bảo Bùi Trần & Lê Tuyết Mai

 

 Ca Đoàn Augustinô

 

 

 

SEPTEMBER

September 15, 2018 @ 2:30 pm
Văn Duy Tân & Trần Thị Kim Phụng


Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

 

 

OCTOBER

Oct 6 @ 12pm
Tăng Hiến Hoàng & Nguyễn Thị Hồng Lan

 

Ca Đoàn Trinh Vương

(Interfaith)

Oct. 6, 2018 @ 2:30pm

Trần Quốc Đạt & Hồ T. Như Quỳnh

 

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

Oct 13 @ 12pm
Nguyễn Thăng Long & Hà Phương Hiền 

Ca Đoàn FIAT

(Mass)

Oct 13 @ 2:30PM
Mai Thien Ân & Do LanAnh Briget

 Ca Đoàn Thiếu Nhi

 

 

NOVEMBER

November 3, 2018 @ 12:00 pm 
Vũ Lê & Tuyền Phạm (Trang) 

Ca Đoàn Trinh Vương
(Mass)

November 24 @ 2:30pm

Lê Công Danh & Trần Thi Én Nhạn

 

Ca Đoàn Augustinô (Mass)

(Interfaith)

 

 

DECEMBER

December 22, 2018 @ 12:00 pm
Francis Nguyễn & Cầm Vân Nguyễn

 

Ca Đoàn Thiếu Nhi

 

 

 

WEDDING SCHEDULE – 2019

 

JANUARY

Jan. 05, 2019 @ 12:00 pm
Paul Edrian Candelaria & Nguyễn Hồng Tiên

 

Ca Đoàn Thiếu Nhi

   

FEBRUARY

                                                        

 

MARCH

Mar 02, 2019 @ 2:30pm

Tim Phạm & Nikki Đinh

 

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

 

APRIL

   

MAY

May 04, 2019 @ 2:30pm

Anthony & Chanel

 

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

May 18, 2019 @ 2:30pm

Vũ Tiến Hưng & Dương Thanh Tâm

 

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

May ?, 2019 @ ?

Phùng Quang Vũ & Châu Diễm Thư

 

 
   

JUNE

Jun 01, 2019 @ 2:30pm

Ân Mai & Rachel Phước Nguyễn

 

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

Jun 08, 2019 @ 2:30pm

Vũ Tiến Hưng & Dương Thanh Tâm

 

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

Jun 15, 2019 @ 2:30pm

Mai Hoàng Quốc Ân & Rachel Nguyễn

 

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

Jun 29 @ 12pm

Lawrence Dương Tuấn Khang & Bạch Hồng Nhung

 

Ca Đoàn Trinh Vương

(Convalidation Mass)

Jun 29, 2019 @ 2:30pm

Vũ Đức Chiến & trần Thị Minh Trang

 

Ca Đoàn Augustinô
(Mass)

   

JULY

Jul 06 @ 2:30pm

Vincent Cao & Sandy Ngụy

 

Thanh Niên

(Mass)

   

AUGUST

 

 

SEPTEMBER

 

 

OCTOBER

   

NOVEMBER

 

 

DECEMBER